Jonah Levey

JONAH LEVEY - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: OVERTIME: truyền hình thực tế khai thác thử thách kinh doanh

OVERTIME: truyền hình thực tế khai thác thử thách kinh doanh

Bài viết

Chương trình truyền hình thực tế đầu tiên về nghề nghiệp, giúp khán giả hiểu rõ hơn về thế giới kinh doanh khắc nghiệt tại Việt Nam.

Xem thêm