Jolie Dương đẹp mê hoặc cùng tone màu trắng đen bí ẩn

01/08/2013, 20:00 GMT+07:00

Người mẫu Jolie Dương thể hiện vẻ đẹp đẹp mê hoặc cùng tone màu trắng đen đầy bí ẩn.

Người mẫu Jolie Dương thể hiện vẻ đẹp đẹp mê hoặc cùng tone màu trắng đen đầy bí ẩn.

Jolie Dương đẹp mê hoặc cùng tone màu trắng đen bí ẩn

Jolie Dương đẹp mê hoặc cùng tone màu trắng đen bí ẩn

Jolie Dương đẹp mê hoặc cùng tone màu trắng đen bí ẩn

Jolie Dương đẹp mê hoặc cùng tone màu trắng đen bí ẩn

Jolie Dương đẹp mê hoặc cùng tone màu trắng đen bí ẩn

Jolie Dương đẹp mê hoặc cùng tone màu trắng đen bí ẩn

Jolie Dương đẹp mê hoặc cùng tone màu trắng đen bí ẩn

Jolie Dương đẹp mê hoặc cùng tone màu trắng đen bí ẩn

Jolie Dương đẹp mê hoặc cùng tone màu trắng đen bí ẩn

Model: Jolie Dương
Photographer: Spirit Tuấn Nguyen
Make up: Phúc Nguyễn

IFrame

CTV - TGT (Theo YAN TV) - Photo: Spirit Tuấn Nguyễn