Joe và Anthony Russo

JOE VÀ ANTHONY RUSSO - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Anh em nhà Russo tiết lộ nguyên nhân khiến Superman là Siêu Anh Hùng khó làm phim nhất

Anh em nhà Russo tiết lộ nguyên nhân khiến Superman là Siêu Anh Hùng khó làm phim nhất

Quốc tế

Dù có trong tay những tác phẩm điện ảnh thành công, anh em đạo diễn lừng danh Joe và Anthony Russo vẫn khẳng định rằng Superman là nhân vật rất khó làm phim

Xem thêm