JobStreet

JOBSTREET - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Đối thoại với Đường Thu Hương về nghề PR

Đối thoại với Đường Thu Hương về nghề PR

Đời

Để có góc nhìn đa chiều về nghề Đối Ngoại – PR, JobStreet.com đã tổ chức buổi đối thoại với bà Đường Thu Hương.

Xem thêm