Ji Chang Wook tự nhận mình quá ngố, thề không quay lại Running Man

10/11/2016, 10:00 GMT+07:00

Nhìn lại những hình "ngố tàu" khi tham gia Running Man, fan hoàn toàn thông cảm cho anh chàng Ji Chang Wook khi không muốn tham gia lần nữa.

Nhìn lại những hình "ngố tàu" khi tham gia Running Man, fan hoàn toàn thông cảm cho anh chàng Ji Chang Wook khi không muốn tham gia lần nữa.

Nguồn video: Ji Chang Wook Vietnam Fanpage