Jesse Campbell

JESSE CAMPBELL - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Bắt lỗi sai ngoại ngữ 'mắc cười' của các sao Việt

Bắt lỗi sai ngoại ngữ "mắc cười" của các sao Việt

Sao Việt

Những lỗi ngoại ngữ thế này vô tình đã làm hình ảnh của Việt Nam xấu đi trong mắt bạn bè quốc tế.

Xem thêm