Jesse Campbell

Loạt bài viết về Jesse Campbell - YAN News - Play Your News

Bắt lỗi sai ngoại ngữ "mắc cười" của các sao Việt

Những lỗi ngoại ngữ thế này vô tình đã làm hình ảnh của Việt Nam xấu đi trong mắt bạn bè quốc tế.

Xem thêm