Jang Geun Seuk

JANG GEUN SEUK - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Jang Geun Suk tung phiên bản tiếng Nhật của Feel The Beat

Jang Geun Suk tung phiên bản tiếng Nhật của Feel The Beat

Bài viết

Ca khúc này có đến 3 phiên bản tiếng Hàn, Hoa và Nhật.

Xem thêm