Jamie Winstone

JAMIE WINSTONE - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Sao nữ nào 'xuống tóc' đẹp hơn?

Sao nữ nào "xuống tóc" đẹp hơn?

Bài viết

Không phải chỉ có đàn ông mới được quyền cạo trọc đầu. Các sao nữ cũng rủ nhau xuống tóc và vẻ xinh đẹp không hề giảm đi.

Xem thêm