JaeJoong đại diện JYJ làm đại sứ quyên góp cho UNICEF

06/03/2013, 13:15 GMT+07:00

Anh sẽ sử dụng lợi nhuận thu được từ KBEE2012 và mang những con búp bê với hình tượng các thành viên JYJ tiếp sức cho sự kiện của tổ chức UNICEF trong thời gian tới.

Với vai trò Đại sứ, anh sẽ sử dụng lợi nhuận thu được từ KBEE2012 và mang những con búp bê với hình tượng các thành viên JYJ tiếp sức cho sự kiện của tổ chức UNICEF trong thời gian tới.