Jack the Giant Slayer

JACK THE GIANT SLAYER - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Jack the Giant Slayer - Bom tấn đầu năm 2013

Jack the Giant Slayer - Bom tấn đầu năm 2013

Bài viết

Khảo sát trong các rạp phim tại Mỹ cho thấy: "Chưa có phim nào được trông đợi như vậy từ The Hobbit vào tháng 12 năm ngoái".

Xem thêm