Trẻ Tài trợ 25/04/2019

Cuộc thi Khởi nghiệp I - Startup đã được diễn ra vào tối 21/04 vô cùng suôn sẻ tại hội trường B2 của trường Đại học Kinh tế Quốc dân.