I-Startup 2019

Loạt bài viết về I-Startup 2019 - YAN - Your Adventure Now

Ấn tượng đêm chung kết cuộc thi Khởi nghiệp I - Startup 2019

Cuộc thi Khởi nghiệp I - Startup đã được diễn ra vào tối 21/04 vô cùng suôn sẻ tại hội trường B2 của trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Tài trợ

Xem thêm