iPhone bốc cháy dữ dội khi cho vào sáp màu nóng chảy

Đây được đánh giá là một trong những thí nghiệm "tàn nhẫn" và nguy hiểm nhất đối với iPhone.

Đây được đánh giá là một trong những thí nghiệm "tàn nhẫn" và nguy hiểm nhất đối với iPhone.

iPhone bốc cháy dữ dội khi cho vào sáp màu nóng chảy

iPhone bốc cháy dữ dội khi cho vào sáp màu nóng chảy

iPhone bốc cháy dữ dội khi cho vào sáp màu nóng chảy

iPhone bốc cháy dữ dội khi cho vào sáp màu nóng chảy

Không tin nổi quá trình “phù phép” iPhone “nát bét” thành mới tinh

iPhone tích hợp sẵn “bàn phím emoticon” siêu “cool”, bạn biết chưa?

Đừng dại dột làm điều này nếu không muốn iPhone thành “cục gạch”

iPhone

sáp màu nóng chảy

Thử nghiệm