iPhone bốc cháy dữ dội khi cho vào sáp màu nóng chảy

19/02/2016, 14:05 GMT+07:00

Đây được đánh giá là một trong những thí nghiệm "tàn nhẫn" và nguy hiểm nhất đối với iPhone.

Đây được đánh giá là một trong những thí nghiệm "tàn nhẫn" và nguy hiểm nhất đối với iPhone.

iPhone bốc cháy dữ dội khi cho vào sáp màu nóng chảy

iPhone bốc cháy dữ dội khi cho vào sáp màu nóng chảy

iPhone bốc cháy dữ dội khi cho vào sáp màu nóng chảy

iPhone bốc cháy dữ dội khi cho vào sáp màu nóng chảy