iphone bảy

IPHONE BẢY - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Muốn được iPhone 7 miễn phí, hãy đổi tên mình thành 'iPhone Bảy'

Muốn được iPhone 7 miễn phí, hãy đổi tên mình thành "iPhone Bảy"

Công nghệ

Hãy đổi tên của mình thành "iPhone Bảy", bạn sẽ nhận được ngay một chiếc iPhone 7 miễn phí.

Xem thêm