iPhone 7 liệu có sống sót khi ngâm trong axít mạnh nhất thế giới?

28/11/2016, 18:00 GMT+07:00

Được ngâm trong axít Fluoroantimonic có độ axít gấp 10^16 lần (10 nghìn triệu triệu) axít sulfuric, liệu iPhone 7 có an toàn?

Mặc dù được ngâm trong axít Fluoroantimonic có độ axít gấp 10^16 lần (10 nghìn triệu triệu) axít sulfuric, iPhone 7 vẫn an toàn, ngoại trừ mặt sau thiết bị đã bị ăn mòn.

Nguồn video: TechRax