iPhone 7 liệu có sống sót khi ngâm trong axít mạnh nhất thế giới?

Được ngâm trong axít Fluoroantimonic có độ axít gấp 10^16 lần (10 nghìn triệu triệu) axít sulfuric, liệu iPhone 7 có an toàn?

Mặc dù được ngâm trong axít Fluoroantimonic có độ axít gấp 10^16 lần (10 nghìn triệu triệu) axít sulfuric, iPhone 7 vẫn an toàn, ngoại trừ mặt sau thiết bị đã bị ăn mòn.

Nguồn video: TechRax

12 tính năng được kỳ vọng trên iPhone 7

iPhone 7: Nút Home trong màn hình, camera như DSLR

iPhone 7

Ngâm axit

Bạn biết chưa