iPhone 6S có thể “sống sót” sau cú nghiền nghìn cân của xe tăng?

Để xe tăng với trọng lượng cả tấn nghiền qua, liệu chiếc iPhone6s có thể sống sót?

Để xe tăng với trọng lượng cả tấn nghiền qua, liệu chiếc iPhone6s có thể sống sót?

iPhone 6S có thể “sống sót” sau cú nghiền nghìn cân của xe tăng?

iPhone 6S có thể “sống sót” sau cú nghiền nghìn cân của xe tăng?

iPhone 6S có thể “sống sót” sau cú nghiền nghìn cân của xe tăng?

Điều gì xảy ra khi ngâm iPhone 6 vào nước đá?

Cận cảnh những thiết kế Iphone 7 đẹp đến mê hồn

iPhone 6s

Xe tăng cán qua iPhone 6s

Clip sốc

Thử nghiệm

Công nghệ

Xe tăng