iPhone 6S có thể “sống sót” sau cú nghiền nghìn cân của xe tăng?

22/01/2016, 19:00 GMT+07:00

Để xe tăng với trọng lượng cả tấn nghiền qua, liệu chiếc iPhone6s có thể sống sót?

Để xe tăng với trọng lượng cả tấn nghiền qua, liệu chiếc iPhone6s có thể sống sót?

iPhone 6S có thể “sống sót” sau cú nghiền nghìn cân của xe tăng?

iPhone 6S có thể “sống sót” sau cú nghiền nghìn cân của xe tăng?

iPhone 6S có thể “sống sót” sau cú nghiền nghìn cân của xe tăng?