iPhone 6 Plus phát nổ ngay trên tay chủ nhân

Một chiếc Iphone 6 Plus đột nhiên phát nổ ngay trên tay khách và bốc khói nghi ngút bao trùm cửa hàng.

Một chiếc Iphone 6 Plus đột nhiên phát nổ ngay trên tay khách và bốc khói nghi ngút bao trùm cửa hàng.

Cộng đồng mạng phát sốt với điện thoại Iphone Air siêu mỏng

8 dấu hiệu cho thấy bạn đang sử dụng Iphone sai cách

12 tùy chỉnh không phải người dùng iPhone nào cũng biết

Cộng đồng mạng

Điện thoại

iphone 6 plus