Internet explorer

INTERNET EXPLORER - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Windows 10 sẽ đặt dấu chấm hết cho Internet Explorer

Windows 10 sẽ đặt dấu chấm hết cho Internet Explorer

Công nghệ

Nhiều khả năng người dùng sẽ được cung cấp một trình duyệt mới như một sự thay thế cho Internet Explorer trong tương lai.

Xem thêm