Làm theo cách dưới dây để không bị khòm lưng và phá dáng

06/03/2016, 00:00 GMT+07:00

Bạn có biết đâu là nguyên nhân gây khòm lưng, phá dáng, và làm cách nào để có tư thế đúng?

Khòm lưng, dáng xấu luôn nằm trong các tật phổ biến của cơ thể, nguyên nhân xuất phát từ thói quen vận động và làm việc không có tư thế chính xác. Infographics dưới đây sẽ giúp bạn tìm ra nguyên nhân và cách để hình thành thói quen vận động đúng tư thế.

Làm theo cách dưới dây để không bị khòm lưng và phá dáng

Làm theo cách dưới dây để không bị khòm lưng và phá dáng

Làm theo cách dưới dây để không bị khòm lưng và phá dáng

Làm theo cách dưới dây để không bị khòm lưng và phá dáng

Làm theo cách dưới dây để không bị khòm lưng và phá dáng

Làm theo cách dưới dây để không bị khòm lưng và phá dáng

Làm theo cách dưới dây để không bị khòm lưng và phá dáng

Làm theo cách dưới dây để không bị khòm lưng và phá dáng

Làm theo cách dưới dây để không bị khòm lưng và phá dáng

Làm theo cách dưới dây để không bị khòm lưng và phá dáng

Làm theo cách dưới dây để không bị khòm lưng và phá dáng

(Ảnh: greatist)