Infographic

Infographic: Quy định mới nhất về quy trình giám sát người nhập cảnh vào Việt Nam

30/09/2020, 18:30 GMT+07:00

Bộ Y Tế vừa ra công văn 4995/BYT-DP hướng dẫn về việc tạm thời giám sát người nhập cảnh vào nước ta.

Ngày 21/9, công văn này đã được Bộ Y Tế gửi đến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. Cùng với đó là Hướng dẫn tạm thời giám sát người nhập cảnh vào Việt Nam.

Nguồn: Thanh Niên/Tuổi Trẻ