Infographic

Infographic: Những ngành nghề có nguy cơ lây nhiễm nCoV cao

18/04/2020, 22:01 GMT+07:00

Vì làm việc ở môi trường đông người và thường xuyên tiếp xúc với nhiều đối tượng người khác nhau trong xã hội nên các ngành nghề dưới đây được xem là những ngành nghề có nguy cơ lây nhiễm virus Corona cao. Người làm những công việc này cần để ý giữ gìn sức khỏe và tự chăm sóc bản thân để phòng tránh lây nhiễm.