Infographic

Infographic: Các quy định dành cho người cần cách ly tập trung để phòng chống covid-19

18/04/2020, 21:40 GMT+07:00

Cách ly là một biện pháp y tế nhằm hạn chế sự di chuyển của người có thể đã tiếp xúc với bệnh truyền nhiễm nhưng chưa có xác nhận y tế đầy đủ về tình hình sức khỏe. Thực hiện cách ly là hành động không chỉ để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình mà còn thể hiện trách nhiệm của mỗi công dân với cộng đồng. Hãy cùng tìm hiểu về những trường hợp cần cách ly cũng như quy định trong quá trình cách ly.