Infographic

Biện pháp phòng chống dịch trong thời kỳ mới: Đeo khẩu trang, khai báo y tế

07/08/2020, 05:05 GMT+07:00

Việc nắm rõ những biện pháp phòng chống dịch Covid-19 là điều quan trọng để mọi người có thể đảm bảo được sức khỏe của bản thân, gia đình và xã hội.

Hiện nay dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, việc nâng cao ý thức phòng dịch, thực hiện đúng những khuyến cáo từ bộ y tế là điều hết sức cần thiết. Hãy cùng theo dõi thông tin trong bảng dưới đây để nắm rõ nhất những biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới nhé.