[Infographic] Thông điệp hòa bình từ những người Việt trẻ

19/05/2014, 13:30 GMT+07:00

"Chúng ta đều mượn thế giới này để sống - Tại sao không chung sống trong hòa bình"

CTV - RIO Creative Team