[Infographic] "Những thứ bốc mùi" cho bạn biết ti tỉ vấn đề sức khỏe

15/04/2016, 11:01 GMT+07:00

Qua hình dạng, màu sắc, kích thước, mùi hương của phân và nước tiểu, bạn có thể phần nào đoán biết được tình trạng sức khỏe của mình...

[Infographic] Nhìn phân và nước tiểu đoán biết bệnh trạng