[Infographic] "Những thứ bốc mùi" cho bạn biết ti tỉ vấn đề sức khỏe

15/04/2016, 11:01 GMT+07:00

Phân và nước tiểu không đơn giản chỉ là chất bài tiết mà cơ thể thải ra ngoài, chúng còn phản ánh cả sự "biểu tình" của sức khỏe nữa đấy!

Qua hình dạng, màu sắc, kích thước, mùi hương của phân và nước tiểu, bạn có thể phần nào đoán biết được tình trạng sức khỏe của mình...

[Infographic] Nhìn phân và nước tiểu đoán biết bệnh trạng