[Infographic] Các tỷ phú thế giới khởi nghiệp bằng nghề gì?

06/03/2014, 17:30 GMT+07:00

Hầu hết các tỷ phú đi lên từ tay trắng đều khởi nghiệp ở tuổi teen, và họ đã kinh qua hàng chục nghề trước khi thành công như ngày nay.

Hầu hết các tỷ phú đi lên từ tay trắng đều khởi nghiệp ở tuổi teen, và họ đã kinh qua hàng chục nghề trước khi thành công như ngày nay.

Các tỷ phú thế giới khởi nghiệp bằng nghề gì?