Hyung Sik (ZE:A) khoe nét thư sinh bảnh bao trên tạp chí

09:00 13/10/2013

Hyung Sik (ZE:A) khoe nét thư sinh bảnh bao trên 2 tạp chí thời trang L’Officiel Hommes và CQ trong số ra tháng 10/2013.

Hyung Sik (ZE:A) khoe nét thư sinh bảnh bao trên tạp chí

Hyung Sik (ZE:A) khoe nét thư sinh bảnh bao trên tạp chí

Hyung Sik (ZE:A) khoe nét thư sinh bảnh bao trên tạp chí

Hyung Sik (ZE:A) khoe nét thư sinh bảnh bao trên tạp chí

Hyung Sik (ZE:A) khoe nét thư sinh bảnh bao trên tạp chí

Hyung Sik (ZE:A) khoe nét thư sinh bảnh bao trên tạp chí

Hyung Sik (ZE:A) khoe nét thư sinh bảnh bao trên tạp chí

Hyung Sik (ZE:A) khoe nét thư sinh bảnh bao trên tạp chí

Hyung Sik (ZE:A) khoe nét thư sinh bảnh bao trên tạp chí

Hyung Sik (ZE:A) khoe nét thư sinh bảnh bao trên tạp chí

Bài viết cộng tác cho chuyên mục Giải trí vui lòng gửi về địa chỉ: baicongtac@yan.vn