Huỳnh Lập hóa bà lão vô sinh khiến Trấn Thành rơi nước mắt

08/01/2016, 17:30 GMT+07:00

Huỳnh Lập với tiểu phẩm “Yêu tôi đi” với nội dung chứa đựng những thông điệp sâu sắc đã khiến cho Lan Khuê và Trấn Thành hết khóc rồi cười.

Huỳnh Lập với tiểu phẩm “Yêu tôi đi” với nội dung chứa đựng những thông điệp sâu sắc đã khiến cho Lan Khuê và Trấn Thành hết khóc rồi cười.

Theo nguồn: www.thvl.vn

Huỳnh Lập hóa bà lão vô sinh khiến Trấn Thành rơi nước mắt

Huỳnh Lập hóa bà lão vô sinh khiến Trấn Thành rơi nước mắt

Huỳnh Lập hóa bà lão vô sinh khiến Trấn Thành rơi nước mắt