Huỳnh Hằng Hữu

HUỲNH HẰNG HỮU - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Ngạc nhiên với tỉ phú 1 tuổi và khối tài sản khổng lồ

Ngạc nhiên với tỉ phú 1 tuổi và khối tài sản khổng lồ

Đời

Được cha mình nhượng lại toàn bộ khối tài sản nghìn tỷ , cậu quý tử 1 tuổi đã trở thành người trẻ giàu nhất Việt Nam hiện nay.

Xem thêm