[Hương sắc Tết Việt] Tình Duyên Đầu Năm - Thoại Mỹ & Nguyên Vũ

03/02/2014, 12:30 GMT+07:00

Ca khúc trích từ bộ DVD Gala nhạc Việt số 3 - Hương Sắc Tết Việt.