[Hot MV] Kiss Me- Thủy Tiên

18/04/2013, 00:00 GMT+07:00

MV đánh dấu sự tái xuất của Thủy Tiên sau thời gian nghỉ sinh.

MV mới đánh dấu sự tái xuất của Thủy Tiên sau thời gian nghỉ sinh.