[Hot MV] Kiss Me- Thủy Tiên

MV đánh dấu sự tái xuất của Thủy Tiên sau thời gian nghỉ sinh.

MV mới đánh dấu sự tái xuất của Thủy Tiên sau thời gian nghỉ sinh.

CTV - Youth Entertainment | 18/04/2013