[Hộp Hóng Hớt] Hoang mang việc não bị "teo biến" vì "Gút Gồ"?

24/05/2016, 16:00 GMT+07:00

Phải chăng con người càng trở nên thiếu thông minh khi quá ỷ lại vào việc sử dụng công cụ tìm kiếm lớn nhất thế giới hay không?

Phải chăng con người càng trở nên thiếu thông minh khi quá ỷ lại vào việc sử dụng công cụ tìm kiếm lớn nhất thế giới hay không?

Hộp Hóng Hớt đã tìm đến các bạn trẻ và tìm hiểu xem các bạn ấy nghĩ gì về lợi ích của Google mang lại cũng như việc lạm dụng Google sẽ gây tác hại như thế nào đối với cuộc sống của chúng ta. Click xem ngay video này nào các bạn.

[Hộp Hóng Hớt] Hoang mang việc não bị "teo biến" vì "Gút Gồ"?

[Hộp Hóng Hớt] Hoang mang việc não bị "teo biến" vì "Gút Gồ"?

[Hộp Hóng Hớt] Hoang mang việc não bị "teo biến" vì "Gút Gồ"?

Theo nguồn: YanTV