Những điều bạn chưa biết về chợ hoa xuân Bến Bình Đông

05/02/2016, 20:00 GMT+07:00

Những con người lao động này, họ mang không khí Tết đến mọi nơi, nhưng bản thân lại đón cái Tết lặng lẽ.

Những con người lao động này, họ mang không khí Tết đến mọi nơi, nhưng bản thân lại đón cái Tết lặng lẽ.

Bến Bình Đông những ngày giáp Tết trở nên sôi động hơn hẳn với những ghe, xuồng chở hoa xuân tấp nập kéo về. Họ, những con người lao động cần cù, như mọi năm vẫn đón Tết muộn hơn tất cả. 

Những điều bạn chưa biết về chợ hoa xuân Bến Bình Đông

Những điều bạn chưa biết về chợ hoa xuân Bến Bình Đông

Những điều bạn chưa biết về chợ hoa xuân Bến Bình Đông

Những điều bạn chưa biết về chợ hoa xuân Bến Bình Đông

Những điều bạn chưa biết về chợ hoa xuân Bến Bình Đông

Những điều bạn chưa biết về chợ hoa xuân Bến Bình Đông