Hồi hộp xem màn giải cứu chú chó bị kẹt dưới cống suốt 4 ngày

02/09/2016, 19:00 GMT+07:00

Sau khi kẹt dưới cống suốt 4 ngày liền, chú chó becgie đã may mắn được cứu thoát thành công và đang trong quá trình hồi phục.

Sau khi kẹt dưới cống suốt 4 ngày liền, chú chó becgie đã may mắn được cứu thoát thành công và đang trong quá trình hồi phục.

Nguồn: Daily Mail