Bạn sẽ không thể cầm được nước mắt với bài hát về mẹ này

19/04/2016, 11:00 GMT+07:00

Bài hát "Khi mẹ già rồi" với phần trình bày của Cổ Cự Cơ và bé Vương Dịch Trình đã lấy đi nhiều nước mắt của người xem.

Bài hát "Khi mẹ già rồi" với phần trình bày của Cổ Cự Cơ và bé Vương Dịch Trình đã lấy đi nhiều nước mắt của người xem. Đồng thời, bài hát cũng gửi đi thông điệp rằng chúng ta phải sống tốt hơn và hiếu thuận hơn với cha mẹ để không hối hận về sau.

Nguồn video: Lý Tiểu Loan Youtube Channel

Bạn sẽ không thể cầm được nước mắt với bài hát về mẹ nàyVương Dịch Trình

Bạn sẽ không thể cầm được nước mắt với bài hát về mẹ này

Bạn sẽ không thể cầm được nước mắt với bài hát về mẹ này