Học sinh phải học cả ngày nghỉ vì trường quá tải

16/11/2015, 18:46 GMT+07:00

Tại một vài quận, huyện ở TP. HCM, học sinh tiểu học phải đến trường vào ngày thứ Bảy để đảm bảo học đủ chương trình với lí do... trường học quá tải.

Học sinh phải học cả ngày nghỉ vì trường quá tải

Học sinh phải học cả ngày nghỉ vì trường quá tải

Học sinh phải học cả ngày nghỉ vì trường quá tải