Bái phục "thánh" nào nghĩ ra những từ vựng tiếng Anh "siêu bá đạo" này

10/06/2016, 15:01 GMT+07:00

Phục sát đất trước những cái đầu "bá đạo" nào có thể nảy ra ý tưởng độc đáo đến như vậy.

Cách ghép từ trông có vẻ... nhảm nhí nhưng thật ra logic đến không ngờ!

Bạn cứ đọc từ từ, chậm rãi những từ vựng tiếng Anh "lai" dưới đây, kết hợp với câu hỏi có vẻ ngớ ngẩn phía trên, bạn sẽ thấy được "điều kì diệu"!

Bái phục

Bái phục

Bái phục

Bái phục

Bái phục

Bái phục

Bái phục

Bái phục

Bái phục

Bái phục

Bái phục

Bái phục

Bái phục

Bái phục

Bái phục


Nguồn: IFACT
Nguồn: IFACT