học sinh cá biệt

HỌC SINH CÁ BIỆT - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Hà Tĩnh: 'Đạo chích nhí' thực hiện trót lọt 16 vụ trộm chỉ bằng một cái cờ lê trong 3 tháng

Hà Tĩnh: "Đạo chích nhí" thực hiện trót lọt 16 vụ trộm chỉ bằng một cái cờ lê trong 3 tháng

Xã hội

Được biết, Chiến là học sinh cá biệt, ăn chơi lêu lổng, nghiện điện tử, thường xuyên giao du tiếp xúc với các đối tượng xấu, quen thói trộm cắp từ năm 12 tuổi.

Xem thêm