Trẻ 18/01/2019

Đáng báo động: Hơn 53% học sinh cho biết không có động lực học tập

Có hơn 7,8% học sinh bỏ học, hơn 21% học sinh có nguy cơ bỏ học, 31% học sinh bị căng thẳng, stress. Đáng chú ý, có 53,8% học sinh không có động lực học tập.

X Ðóng