[Hoạt Hình Vui] Người gác cổng thiên đường

22/11/2012, 14:03 GMT+07:00

Bộ phim là bài học ý nghĩa về cuộc sống. Hãy biết yêu thương, quan tâm, chia sẻ và bao dung, bạn sẽ nhận được nhiều điều tốt đẹp.

Bộ phim là bài học ý nghĩa về cuộc sống. Hãy biết yêu thương, quan tâm, chia sẻ và bao dung, bạn sẽ nhận được nhiều điều tốt đẹp.