[Hoạt Hình Vui] Hugo Vs. Lino

02/11/2012, 16:42 GMT+07:00

Trong cuộc sống, có những việc bạn tưởng chừng như dễ dàng. Thật ra, mọi việc không đơn giản như bạn nghĩ.

CTV - Youtube