[Hoạt Hình Vui] Chuyến du hành ngoài không gian.

09/12/2012, 12:00 GMT+07:00

Một chút khỉ nọ đang sống bình yên trong khu rừng của mình. Bỗng một ngày chú ta bị bắt lên một con tàu vũ trụ và phải thực hiện chuyến du hành đầy thử thách của mình.

Một chút khỉ nọ đang sống bình yên trong khu rừng của mình. Bỗng một ngày chú ta bị bắt lên một con tàu vũ trụ và phải thực hiện chuyến du hành đầy thử thách của mình.