Kỷ Băng Hà tung trailer mới - "Ice age - Collision Course"

23/12/2015, 09:00 GMT+07:00

Lần này, chú sóc "bá đạo" không còn gây ảnh hưởng đến trái đất nữa mà là sắp xếp lại trật tự các hành tinh trong vũ trụ.

Lần này, chú sóc "bá đạo" không còn gây ảnh hưởng đến trái đất nữa mà là sắp xếp lại trật tự các hành tinh trong vũ trụ. 

Kỷ Băng Hà tung trailer mới -

Kỷ Băng Hà tung trailer mới -

Kỷ Băng Hà tung trailer mới -