Hoàng tử quốc dân Lee Seung Gi đáng yêu trong tiệm làm bánh

20:00 03/10/2013

Hoàng tử quốc dân Lee Seung Gi với nụ cười tỏa nắng của mình đã xuất hiện trên tạp chí Céci với vai trò anh chàng làm bánh đáng yêu.

Hoàng tử quốc dân Lee Seung Gi đáng yêu trong tiệm làm bánh

Hoàng tử quốc dân Lee Seung Gi đáng yêu trong tiệm làm bánh

Hoàng tử quốc dân Lee Seung Gi đáng yêu trong tiệm làm bánh

Hoàng tử quốc dân Lee Seung Gi đáng yêu trong tiệm làm bánh

Hoàng tử quốc dân Lee Seung Gi đáng yêu trong tiệm làm bánh

Hoàng tử quốc dân Lee Seung Gi đáng yêu trong tiệm làm bánh

Hoàng tử quốc dân Lee Seung Gi đáng yêu trong tiệm làm bánh

Hoàng tử quốc dân Lee Seung Gi đáng yêu trong tiệm làm bánh

Hoàng tử quốc dân Lee Seung Gi đáng yêu trong tiệm làm bánh

Hoàng tử quốc dân Lee Seung Gi đáng yêu trong tiệm làm bánh

Hoàng tử quốc dân Lee Seung Gi đáng yêu trong tiệm làm bánh

Hoàng tử quốc dân Lee Seung Gi đáng yêu trong tiệm làm bánh

Hoàng tử quốc dân Lee Seung Gi đáng yêu trong tiệm làm bánh

Hoàng tử quốc dân Lee Seung Gi đáng yêu trong tiệm làm bánh

Hoàng tử quốc dân Lee Seung Gi đáng yêu trong tiệm làm bánh

Bài viết cộng tác cho chuyên mục Giải trí vui lòng gửi về địa chỉ: baicongtac@yan.vn