"Hoàng tử mùa thu" Song Seung Hun khoe nét lãng tử trên tạp chí High Cut

20:00 02/10/2013

"Hoàng tử mùa thu" Song Seung Hun khoe nét nam tính lãng tử cùa mình trên tạp chí thời trang High Cut số tháng 10/2013.

"Hoàng tử mùa thu" Song Seung Hun khoe nét lãng tử trên tạp chí High Cut

"Hoàng tử mùa thu" Song Seung Hun khoe nét lãng tử trên tạp chí High Cut

"Hoàng tử mùa thu" Song Seung Hun khoe nét lãng tử trên tạp chí High Cut

"Hoàng tử mùa thu" Song Seung Hun khoe nét lãng tử trên tạp chí High Cut

"Hoàng tử mùa thu" Song Seung Hun khoe nét lãng tử trên tạp chí High Cut

"Hoàng tử mùa thu" Song Seung Hun khoe nét lãng tử trên tạp chí High Cut

"Hoàng tử mùa thu" Song Seung Hun khoe nét lãng tử trên tạp chí High Cut

"Hoàng tử mùa thu" Song Seung Hun khoe nét lãng tử trên tạp chí High Cut

"Hoàng tử mùa thu" Song Seung Hun khoe nét lãng tử trên tạp chí High Cut

"Hoàng tử mùa thu" Song Seung Hun khoe nét lãng tử trên tạp chí High Cut

"Hoàng tử mùa thu" Song Seung Hun khoe nét lãng tử trên tạp chí High Cut

"Hoàng tử mùa thu" Song Seung Hun khoe nét lãng tử trên tạp chí High Cut

"Hoàng tử mùa thu" Song Seung Hun khoe nét lãng tử trên tạp chí High Cut

"Hoàng tử mùa thu" Song Seung Hun khoe nét lãng tử trên tạp chí High Cut

"Hoàng tử mùa thu" Song Seung Hun khoe nét lãng tử trên tạp chí High Cut

"Hoàng tử mùa thu" Song Seung Hun khoe nét lãng tử trên tạp chí High Cut

"Hoàng tử mùa thu" Song Seung Hun khoe nét lãng tử trên tạp chí High Cut

"Hoàng tử mùa thu" Song Seung Hun khoe nét lãng tử trên tạp chí High Cut

"Hoàng tử mùa thu" Song Seung Hun khoe nét lãng tử trên tạp chí High Cut

"Hoàng tử mùa thu" Song Seung Hun khoe nét lãng tử trên tạp chí High Cut

"Hoàng tử mùa thu" Song Seung Hun khoe nét lãng tử trên tạp chí High Cut

"Hoàng tử mùa thu" Song Seung Hun khoe nét lãng tử trên tạp chí High Cut

Bài viết cộng tác cho chuyên mục Giải trí vui lòng gửi về địa chỉ: [email protected]