Hoàng Sang lên đồng khiến dàn giảm khảo phát cuồng

20/04/2016, 14:29 GMT+07:00

Thí sinh Nguyễn Hoàng Sang với tiết mục bà đồng đã làm giảm khảo cười không ngớt và liên tục tranh giành về cho đội của mình.

Thí sinh Nguyễn Hoàng Sang với tiết mục "lên đồng" xuất sắc đã làm giảm khảo cười không ngớt và liên tục tranh giành về cho đội của mình. Hãy xem lựa chọn cuối cùng của bà đồng Hoàng Sang nhé!

Theo nguồn: htv.com.vn

Hoàng Sang lên đồng khiến dàn giảm khảo phát cuồng

Hoàng Sang lên đồng khiến dàn giảm khảo phát cuồng

Hoàng Sang lên đồng khiến dàn giảm khảo phát cuồng