Hoảng hốt với trò hù doạ đau tim

24/10/2014, 20:00 GMT+07:00

Đúng là "Đi đêm có ngày gặp ma", sau khi xem xong video này bạn nên cẩn thận hơn khi đi một mình vào ban đêm.

Đúng là "Đi đêm có ngày gặp ma", sau khi xem xong video này bạn nên cẩn thận hơn khi đi một mình vào ban đêm.