Hoảng hồn với tiệm rửa xe kinh hoàng

02/11/2014, 15:00 GMT+07:00

Nếu vào một ngày bạn vào ngay chỗ rửa xe nhứ thế này bạn sẽ phản ứng ra sao?

Nếu vào một ngày bạn vào ngay tiệm rửa xe như thế này bạn sẽ phản ứng ra sao?