Hoảng hồn người dân qua suối bằng... túi bóng

11:10 17/03/2014

Một cái bịch nylon vừa một người chui vào. Những thanh niên khỏe mạnh nắm lấy đầu của cái bịch và bơi qua suối. Không ai có thể tưởng tượng được sẽ có bao nhiêu nguy hiểm trực chờ người dân nơi đây khi dùng cách nguy hiểm như thế...