hoang dại

HOANG DẠI - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Quách An An 'hoang dại' giữa đồng cỏ khô trên đất Mỹ

Quách An An "hoang dại" giữa đồng cỏ khô trên đất Mỹ

Bài viết

Tranh thủ sang Mỹ thăm gia đình và phát triển kinh doanh, Quách An An đã thực hiện bộ ảnh trong khung cảnh cánh đồng cỏ khô.

Xem thêm