Hoàn tất

HOÀN TẤT - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Hoàn tất thông tin cá nhân trên thuê bao di động: Cập rập, phiền hà thủ tục

Hoàn tất thông tin cá nhân trên thuê bao di động: Cập rập, phiền hà thủ tục

Xã hội

Suốt cả năm qua Viettel không đoái hoài chuyện này cho đến khi hạn đến mới cập rập, gây phiền hà cho khácch hàng, dẫn đến quá tải mà vẫn chưa giải quyết xong

Xem thêm